June 10th, 2012

(no subject)

на позитиве, цветы

Патриарх Кирилл на Кипре